English Dutch
_Loop back audio to local speakers _Loop back geluid naar lokale luidsprekers
Send on fixed _port 5004 Verzenden op vaste _poort 5004
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Voeg _virtueel uitvoerapparaat toe voor gelijktijdige uitvoer op alle lokale geluidskaarten
Simultaneous _Output Gelijktijdige uitv_oer