English Dutch
PulseAudio Preferences PulseAudio voorkeuren
Sound Server Preferences Geluidsserver voorkeuren
View and modify the configuration of the local sound server Bekijk en verander de instellingen van de lokale geluidsserver
preferences-desktop preferences-desktop
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally _Maak zichtbare _PulseAudio netwerkgeluidsapparaten lokaal beschikbaar
Install... Installeren...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally _Maak zichtbare Apple A_irTunes geluidsapparaten lokaal beschikbaar
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple en Airtunes zijn merknamen van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.</i>
Network _Access Net_werktoegang
Enable _network access to local sound devices Zet _netwerktoegang aan voor lokale geluidsapparaten
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Sta andere machines op het LAN toe om lokale geluidsapparaten te ont_dekken
Don't _require authentication Vereis geen _authenticatie
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Maak lokale geluidsapparaten beschikbaar als DLNA/_UPnP mediaserver
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Maak afzonderlijk audioapparaat voor DLNA/UPnP media streaming
Network _Server Netwerk_server
Enable Multicast/RTP re_ceiver Zet Multicast/RTP-ontvange_r aan
Enable Multicast/RTP s_ender Zet Multicast/RTP-z_ender aan
Send audio from local _microphone Stuur geluid vanaf lokale _microfoon
Send audio from local spea_kers Stuur geluid vanaf lokale luidspre_kers
Create separate audio device _for Multicast/RTP Maak afzonderlijk audioapparaat _voor Multicast/RTP