English Hungarian
PulseAudio Preferences PulseAudio beállításai
Sound Server Preferences Hangkiszolgáló beállításai
View and modify the configuration of the local sound server A helyi hangkiszolgáló beállításainak megjelenítése és módosítása
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Az Apple és az AirTunes az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.</i>
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards _Virtuális kimeneti eszköz hozzáadása párhuzamos kimenet engedélyezéséhez minden helyi hangkártyán
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices A _helyi hálózat más gépei feltérképezhetik a helyi hangeszközöket
Create separate audio device _for Multicast/RTP _Külön hangeszköz létrehozása a Multicasthoz/RTP-hez
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Külön hangeszköz létrehozása a DLNA-hoz/UPnP médiaközvetítéshez
Don't _require authentication _Ne kérjen hitelesítést
Enable Multicast/RTP re_ceiver Multicast/RTP foga_dó engedélyezése
Enable Multicast/RTP s_ender Multicast/RTP küldő _engedélyezése
Enable _network access to local sound devices Hálózati h_ozzáférés engedélyezése a helyi hangeszközökhöz
Install... Telepítés…
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally A feltérképezhető Apple A_irTunes hangeszközök legyenek helyileg elérhetők
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally A feltérképezhető _PulseAudio hálózati hangeszközök legyenek helyileg elérhetők
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server A helyi hangeszközök legyenek elérhetők DLNA/_UPnP médiakiszolgálóként
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Network _Access Hálózati ho_zzáférés
Network _Server Hálózati _kiszolgáló
Send audio from local _microphone Hang küldése a helyi _mikrofonból