English Finnish
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Lisää _näennäisulostulolaite ulostulon ohjaamiseksi yhtäaikaisesti kaikille paikallisille äänikorteille
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Salli muiden paikallisverkon koneiden :löytää paikalliset äänilaitteet
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Luo erillinen äänilaite median DLNA/UPnP-suoratoistoa varten
Create separate audio device _for Multicast/RTP Luo erillinen ääni_laite Multicast/RTP:tä varten
Don't _require authentication Älä vaadi todent_amista
Enable Multicast/RTP re_ceiver Ota Multicast/_RTP-vastaanotto käyttöön
Enable Multicast/RTP s_ender Ota Multicast/RTP-lähety_s käyttöön
Enable _network access to local sound devices Ota käyttöön verkkopääsy paikallisiin ää_nilaitteisiin
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple ja AirTunes ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.</i>
Install... Asenna...
_Loop back audio to local speakers Kierrätä ääni takaisin paika_llisiin kaiuttimiin
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Tee löydettävistä Apple A_irTunes -äänilaitteista paikallisesti saatavilla olevia
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Tee löydettävistä _PulseAudio-verkkoäänilaitteista paikallisesti saatavilla olevia
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Tarjoa paikalliset äänilaitteet saataville DLNA/_UPnP-mediapalvelimena
Multicast/R_TP Monilähetys/R_TP
Network _Access V_erkkopääsy
Network _Server Verkko_palvelin
preferences-desktop työpöytäasetukset-
PulseAudio Preferences PulseAudio-asetukset
Send audio from local _microphone Lähetä ääntä paikallisesta _mikrofonista