English Finnish
PulseAudio Preferences PulseAudio-asetukset
Sound Server Preferences Äänipalvelimen asetukset
View and modify the configuration of the local sound server Näytä ja muokkaa paikallisen äänipalvelimen asetuksia
preferences-desktop työpöytäasetukset-
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Tee löydettävistä _PulseAudio-verkkoäänilaitteista paikallisesti saatavilla olevia
Install... Asenna...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Tee löydettävistä Apple A_irTunes -äänilaitteista paikallisesti saatavilla olevia
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple ja AirTunes ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.</i>
Network _Access V_erkkopääsy
Enable _network access to local sound devices Ota käyttöön verkkopääsy paikallisiin ää_nilaitteisiin
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Salli muiden paikallisverkon koneiden :löytää paikalliset äänilaitteet
Don't _require authentication Älä vaadi todent_amista
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Tarjoa paikalliset äänilaitteet saataville DLNA/_UPnP-mediapalvelimena
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Luo erillinen äänilaite median DLNA/UPnP-suoratoistoa varten
Network _Server Verkko_palvelin
Enable Multicast/RTP re_ceiver Ota Multicast/_RTP-vastaanotto käyttöön
Enable Multicast/RTP s_ender Ota Multicast/RTP-lähety_s käyttöön
Send audio from local _microphone Lähetä ääntä paikallisesta _mikrofonista
Send audio from local spea_kers Lähetä ääntä _paikallisista kaiuttimista
Create separate audio device _for Multicast/RTP Luo erillinen ääni_laite Multicast/RTP:tä varten