English Danish
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Tilføj _virtuel outputenhed til samtidig output på alle lokale lydkort
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Tillad andre maskine på det lokale netværk at _finde lokale lydenheder
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Opret separat lydenhed til DLNA/UPnP-mediestrømning
Create separate audio device _for Multicast/RTP Opret separat _lydenhed til Multicast/RTP
Don't _require authentication Kræv _ikke godkendelse
Enable Multicast/RTP re_ceiver Aktivér Multicast/RTP-_modtager
Enable Multicast/RTP s_ender Aktivér Multicast/RTP-_sender
Enable _network access to local sound devices Aktivér _netværksadgang til lokale lydenheder
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple og AirTunes er varemærker af Apple Inc., registreret i USA og andre lande.</i>
Install... Installer ...
_Loop back audio to local speakers _Send lyd tilbage til lokale højtalere
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Gør opdagelsesbare Apple _AirTunes-lydenheder tilgængelige lokalt
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Gør opdagelsesbare _PulseAudio-netværkslydenheder tilgængeligt lokalt
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Gør lokale lydenheder tilgængelige som DLNA/_UPnP-medieserver
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Network _Access Netværks_adgang
Network _Server Netværks_server
PulseAudio Preferences Indstillinger til PulseAudio
Send audio from local _microphone Send lyd fra lokal m_ikrofon
Send audio from local spea_kers Send lyd fra lokale _højtalere