English Danish
PulseAudio Preferences Indstillinger til PulseAudio
Sound Server Preferences Indstillinger til lydserver
View and modify the configuration of the local sound server Vis og redigér konfigurationen af den lokale lydserver
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple og AirTunes er varemærker af Apple Inc., registreret i USA og andre lande.</i>
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Tilføj _virtuel outputenhed til samtidig output på alle lokale lydkort
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Tillad andre maskine på det lokale netværk at _finde lokale lydenheder
Create separate audio device _for Multicast/RTP Opret separat _lydenhed til Multicast/RTP
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Opret separat lydenhed til DLNA/UPnP-mediestrømning
Don't _require authentication Kræv _ikke godkendelse
Enable Multicast/RTP re_ceiver Aktivér Multicast/RTP-_modtager
Enable Multicast/RTP s_ender Aktivér Multicast/RTP-_sender
Enable _network access to local sound devices Aktivér _netværksadgang til lokale lydenheder
Install... Installer ...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Gør opdagelsesbare Apple _AirTunes-lydenheder tilgængelige lokalt
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Gør opdagelsesbare _PulseAudio-netværkslydenheder tilgængeligt lokalt
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Gør lokale lydenheder tilgængelige som DLNA/_UPnP-medieserver
Multicast/R_TP Multicast/R_TP
Network _Access Netværks_adgang
Network _Server Netværks_server
Send audio from local _microphone Send lyd fra lokal m_ikrofon