English Swedish
unlock the password for the named account (root only) lås upp lösenordet för det namngivna kontot (endast root)
expire the password for the named account (root only) markera lösenordet för det namngivna kontot som utgånget (endast root)
force operation tvinga åtgärd
maximum password lifetime (root only) maximal livstid för lösenord (endast root)
minimum password lifetime (root only) minimal livstid för lösenord (endast root)
number of days warning users receives before password expiration (root only) antal dagar med varningar användare får innan lösenordet går ut (endast root)
number of days after password expiration when an account becomes disabled (root only) antal dagar efter lösenordet gått ut som kontot inaktiveras (endast root)
report password status on the named account (root only) rapportera lösenordstatus för det namngivna kontot (endast root)
read new tokens from stdin (root only) läs nya poletter från stdin (endast root)
[OPTION...] <accountName> [FLAGGA...] <kontoNamn>
%s: bad argument %s: %s
%s: dåligt argument %s: %s
%s: Only one of -l, -u, -d, -S may be specified.
%s: Endast en av -l, -u, -d, -S får anges.
%s: Cannot mix one of -l, -u, -d, -S and one of -i, -n, -w, -x.
%s: Kan inte blanda en av -l, -u, -d, -S med en av -i, -n, -w, -x.
Only root can do that.
Endast root kan göra det.
%s: Only root can specify a user name.
%s: Endast root kan ange ett användarnamn.
%s: The user name supplied is too long.
%s: Angivet användarnamn är för långt.
%s: Only one user name may be specified.
%s: Endast en användare kan anges.
%s: This option requires a user name.
%s: Denna flagga kräver ett användarnamn.
%s: Can not identify you!
%s: Kan inte identifiera dig!
%s: Unknown user name '%s'.
%s: Okänt användarnamn '%s'.