English Norwegian Bokmål
%s: libuser initialization error: %s: feil ved initiering av libuser:
Warning: unlocked password would be empty. Advarsel: passord som ble låst opp ville vært tomt.
Corrupted passwd entry. Korrupt passordoppføring.
Empty password. Tomt passord
Password locked. Passord låst.
Password set, MD5 crypt. Passord satt. MD5 krypt.
Password set, blowfish crypt. Passord satt. blowfish kryptering.
Password set, SHA256 crypt. Passord satt. SHA-kryptering.
Password set, SHA512 crypt. Passord satt. MD512-kryptering.
Password set, unknown crypt variant. Passord satt. Ukjent krypteringsvariant.
Alternate authentication scheme in use. Alternativt autentiseringsmetode i bruk.
Password set, DES crypt. Passord satt. DES kryptering.
No password set.
Ingen passord satt.
Unknown user.
Ukjent bruker.
%s: user account has no support for password aging.
%s: brukerkonto har ikke støtte for passordalder.
keep non-expired authentication tokens behold ikke-utgåtte autentiseringstegn
lock the password for the named account (root only) lås passordet for navngitt konto (kun root)
unlock the password for the named account (root only) lås opp passordet for navngitt konto (kun root)
expire the password for the named account (root only) utløp passordet for navngitt konto (kun root)
force operation tvungen operasjon