English Lithuanian
%s: libuser initialization error: %s: libuser inicijavimo klaida:
Warning: unlocked password would be empty. Įspėjimas: atrakintas slaptažodis būtų tuščias.
Note: deleting a password also unlocks the password. Pastaba: slaptažodžio ištrynimas tuo pačiu atrakina slaptažodį.
Corrupted passwd entry. Pažeistas passwd įrašas.
Empty password. Tuščias slaptažodis.
Password locked. Slaptažodis užrakintas.
No password set.
Nenustatytas joks slaptažodis.
Unknown user.
Nežinomas naudotojas.