View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
%s: Starting external device: %s
%s
brak urządzenia docelowego %s
%s: initialization failed %s: zainicjowanie się nie powiodło
%s: too many command line arguments
Nie podano żadnego parametru QEMU w wierszu poleceń
%s: unsupported hypervisor name %s
nieobsługiwany typ stopera (nazwa) „%s”
%s:%d: %s%s
%s
%s: %s
'gluster' command line tool not found Narzędzie wiersza poleceń virsh biblioteki libvirt %s
Backup started
uruchomiono
Compiled with support for: Skompilowano z obsługą:
Completed with no error Skompilowano z obsługą:
Connected since Połączono się z domeną %s
Connected to the admin server Połączono się z domeną %s
Created bridge %s with attached device %s
Ponowne podłączenie urządzenia %s się nie powiodło
Destroyed Domena %s została zniszczona
Domain checkpoint %s children deleted
Migawka domeny %s została utworzona
Domain checkpoint %s created from '%s' Domena %s została utworzona z %s
Domain checkpoint %s deleted
Migawka domeny %s została utworzona
Domain description updated successfully Pomyślnie zaktualizowano urządzenie
Domain should have at least one disk defined Określenie domeny %s zostało usunięte
Domain snapshot %s children deleted
Migawka domeny %s została utworzona
Domain snapshot %s deleted
Migawka domeny %s została utworzona