View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
Unable to create RNG parser for %s Nie można utworzyć pliku urządzenia znakowego „%s” z wyprzedzeniem
Unable to create RNG validation context %s Utworzenie kontekstu klienta SASL się nie powiodło: %d (%s)
Unable to decode message header Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unable to decode message length Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unable to decode message payload Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unable to encode message header Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unable to encode message length Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unable to encode message payload Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unable to re-encode message length Nie można przełączyć na przywódcę sesji
Unknown parameter %s nieznany typ parametru: %d