View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
Allows setting or modifying the description or title of a domain. nie można zmodyfikować trwałej konfiguracji domeny
Can't change domain state. nie można uzyskać stanu domeny
Cannot use slcp with devices other than console Przekazuje urządzenie na konsolę TTY.
Change the current number of priority workers Zmienia bieżący katalog.
Changing fs access mode is not supported by vz driver. mechanizm SASL %s jest nieobsługiwany przez serwer
Changing fs write policy is not supported by vz driver. ta funkcja jest nieobsługiwana przez sterownik połączenia
Created Utworzy domenę.
Defined Określa domenę.
Destroy a device on the node. Note that this command destroys devices on the physical host Utworzy urządzenie na węźle. Proszę zauważyć, że to polecenie tworzy urządzenia na fizycznym gospodarzu, które mogą być potem przydzielone do maszyny wirtualnej.
Disk copy_on_read is not supported by vz driver. ta funkcja jest nieobsługiwana przez sterownik połączenia
Display version information Wyświetla informacje o wersji systemu.
Failed to add signal handle watch Zbudowanie ścieżki do pliku PID się nie powiodło.
Failed to build pidfile path Zbudowanie ścieżki do pliku PID się nie powiodło.
Failed to create vbox driver object. Utworzenie woluminu z %s się nie powiodło
Failed to initialize cgroup backend. Zainicjowanie sterowników bezpieczeństwa się nie powiodło
Failed to make dnsmasq (PID: %d) reload config files. Ponowne wczytanie plików konfiguracji przez dnsmasq (PID: %d) się nie powiodło
Failed to parse value '%s' as number. Przetworzenie trybu „%s” się nie powiodło
Failed to parse value '%s' from cpu.max. Przetworzenie trybu „%s” się nie powiodło
Failed! Volume not removed. zmiana roota na prywatny się nie powiodła
File '%s/%s/%s' does not exist. plik %s nie istnieje