English Turkish
The password differs with case changes only Parola sadece büyük/küçük harf değişimiyle farklılık gösteriyor
The password fails the dictionary check Parola sözlük denetiminden geçemedi
The password contains forbidden words in some form Parola yasaklı sözcükleri bir biçimde içeriyor
The password does not contain enough character classes Parola yeterli karakter sınıfı içermiyor
Could not obtain the password to be scored Puanlanacak parola alınamadı
Cannot obtain random numbers from the RNG device RNG aygıtından rastgele numara alınamıyor
Setting %s is not of string type %s ayarı dizge türünde değil
Setting %s is not of integer type %s ayarı tam sayı türünde değil
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Uyarı: %ld değeri izin verilen entropi aralığının dışında, ayarlanıyor.
The configuration file is malformed Yapılandırma dosyası bozuk
Opening the configuration file failed Yapılandırma dosyasını açma başarısız