English Turkish
The password contains too few digits Parola çok az basamak içeriyor
The password contains too few uppercase letters Parola çok az büyük harf içeriyor
The password contains too few lowercase letters Parola çok az küçük harf içeriyor
The password is too short Parola çok kısa
The password contains too long of a monotonic character sequence Parola çok uzun tekdüze karakter dizisi içeriyor
The password is too similar to the old one Parola eskisine çok benziyor
The password is just rotated old one Parola eskisinin sadece döndürülmüş hali
The password is the same as the old one Parola eskisiyle aynı
No password supplied Parola girilmedi
Password quality check failed:
%s
Parola kalite denetimi başarısız:
%s
The password contains the user name in some form Parola kullanıcı adını bir biçimde içeriyor
The password contains words from the real name of the user in some form Parola kullanıcının gerçek adını bir biçimde içeriyor
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Parola %ld'den az alfasayısal olmayan karakter içeriyor
The password contains less than %ld digits Parola %ld'den az basamak içeriyor
The password contains less than %ld uppercase letters Parola %ld'den az büyük harf içeriyor
The password contains less than %ld character classes Parola %ld'den az karakter sınıfı içeriyor
The password contains less than %ld lowercase letters Parola %ld'den az küçük harf içeriyor
The password is shorter than %ld characters Parola %ld karakterden kısa
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Parola %ld karakterden uzun tekdüze dizi içeriyor
Password generation failed - required entropy too low for settings Parola oluşturma başarısız - gereken entropi ayarlar için düşük