English Turkish
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Uyarı: %ld değeri izin verilen entropi aralığının dışında, ayarlanıyor.
Usage: %s [user]
Kullanım: %s [kullanıcı]
Usage: %s <entropy-bits>
Kullanım: %s <entropi-bitleri>
Unknown setting Bilinmeyen ayar
Unknown error Bilinmeyen hata
The password is too similar to the old one Parola eskisine çok benziyor
The password is too short Parola çok kısa
The password is the same as the old one Parola eskisiyle aynı
The password is shorter than %ld characters Parola %ld karakterden kısa
The password is just rotated old one Parola eskisinin sadece döndürülmüş hali
The password is a palindrome Parola bir palindromdur
The password fails the dictionary check Parola sözlük denetiminden geçemedi
The password does not contain enough character classes Parola yeterli karakter sınıfı içermiyor
The password differs with case changes only Parola sadece büyük/küçük harf değişimiyle farklılık gösteriyor
The password contains words from the real name of the user in some form Parola kullanıcının gerçek adını bir biçimde içeriyor
The password contains too many same characters consecutively Parola aynı karakteri çok fazla arka arkaya içeriyor
The password contains too many characters of the same class consecutively Parola aynı sınıftan karakterleri çok fazla arka arkaya içeriyor
The password contains too long of a monotonic character sequence Parola çok uzun tekdüze karakter dizisi içeriyor
The password contains too few uppercase letters Parola çok az büyük harf içeriyor
The password contains too few non-alphanumeric characters Parola alfasayısal olmayan çok az karakter içeriyor