English Serbian
The password contains too few uppercase letters Лозинка не садржи довољно великих слова
The password contains less than %ld lowercase letters Лозинка садржи мање од %ld малих слова
The password contains too few lowercase letters Лозинка не садржи довољно малих слова
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Лозинка садржи мање од %ld специјалних карактера
The password contains too few non-alphanumeric characters Лозинка не садржи довољно специјалних карактера
The password is shorter than %ld characters Лозинка је краћа од %ld карактера
The password is too short Лозинка је прекратка
The password is just rotated old one Лозинка је само обрнута стара лозинка
The password contains less than %ld character classes Лозинка садржи мање од %ld класа карактера
The password does not contain enough character classes Лозинка не садржи довољно класа карактера
The password contains more than %ld same characters consecutively Лозинка садржи више од %ld истих узастопних карактера
The password contains too many same characters consecutively Лозинка садржи превише истих узастопних карактера
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Лозинка садржи више од %ld узастопних карактера исте класе
The password contains too many characters of the same class consecutively Лозинка садржи превише узастопних карактера исте класе
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Лозинка садржи монотони низ дужи од %ld карактера
The password contains too long of a monotonic character sequence Лозинка садржи предугачак низ монотоних карактера
No password supplied Није понуђена лозинка
Cannot obtain random numbers from the RNG device Не могу да прибавим насумичне бројеве од RNG уређаја
Password generation failed - required entropy too low for settings Стварање лозинке није успело - недовољна ентропија за подешавања
The password fails the dictionary check Лозинка не пролази тест речника