English Dutch
Fatal failure Fatale fout
Error: %s
Fout: %s
Usage: %s <entropy-bits>
Gebruik: %s <entropie-bits>
Usage: %s [user]
Gebruik: %s [gebruiker]
No password supplied Geen wachtwoord opgegeven
Memory allocation error Geheugentoewijzingsfout
Memory allocation error when setting Geheugentoewijzingsfout tijdens het instellen
The command reads the password to be scored from the standard input.
Het commando leest het wachtwoord in dat van de standaard input gemaakt moet worden.
The configuration file is malformed Het configuratiebestand heeft een slecht formaat
Opening the configuration file failed Het openen van het configuratiebestand mislukte
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Het wachtwoord bevat een monotone reeks van meer dan %ld karakters
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Het wachtwoord bevat meer dan %ld achtereenvolgende karakters uit dezelfde klasse
The password contains more than %ld same characters consecutively Het wachtwoord bevat meer dan %ld dezelfde opeenvolgende karakters
The password contains less than %ld uppercase letters Het wachtwoord bevat minder dan %ld hoofdletters
The password contains less than %ld character classes Het wachtwoord bevat minder dan %ld karakters klassen
The password contains less than %ld lowercase letters Het wachtwoord bevat minder dan %ld kleine letters
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Het wachtwoord bevat minder dan %ld niet-alfanumerieke karakters
The password does not contain enough character classes Het wachtwoord bevat niet genoeg karakter klassen
The password contains the user name in some form Het wachtwoord bevat op een bepaalde manier de gebruikersnaam
The password contains forbidden words in some form Het wachtwoord bevat op een bepaalde manier verboden woorden