English Dutch
The password contains too few uppercase letters Het wachtwoord bevat te weinig hoofdletters
The password contains less than %ld lowercase letters Het wachtwoord bevat minder dan %ld kleine letters
The password contains too few lowercase letters Het wachtwoord bevat te weinig kleine letters
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Het wachtwoord bevat minder dan %ld niet-alfanumerieke karakters
The password contains too few non-alphanumeric characters Het wachtwoord bevat te weinig niet-alfanumerieke karakters
The password is shorter than %ld characters Het wachtwoord is korter dan %ld karakters
The password is too short Het wachtwoord is te kort
The password is just rotated old one Het wachtwoord is slechts een geroteerde versie van een vorige
The password contains less than %ld character classes Het wachtwoord bevat minder dan %ld karakters klassen
The password does not contain enough character classes Het wachtwoord bevat niet genoeg karakter klassen
The password contains more than %ld same characters consecutively Het wachtwoord bevat meer dan %ld dezelfde opeenvolgende karakters
The password contains too many same characters consecutively Het wachtwoord bevat te veel dezelfde opeenvolgende karakters
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Het wachtwoord bevat meer dan %ld achtereenvolgende karakters uit dezelfde klasse
The password contains too many characters of the same class consecutively Het wachtwoord bevat teveel achtereenvolgende karakters uit dezelfde klasse
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Het wachtwoord bevat een monotone reeks van meer dan %ld karakters
The password contains too long of a monotonic character sequence Het wachtwoord van een te lange monotone opvolging van karakters
No password supplied Geen wachtwoord opgegeven
Cannot obtain random numbers from the RNG device Kan geen willekeurige getallen krijgen van het RNG apparaat
Password generation failed - required entropy too low for settings Wachtwoord generatie mislukte - vereiste entropie is te laag voor de instellingen
The password fails the dictionary check Het wachtwoord slaagt niet voor de woordenboek controle