English Czech
Unknown setting Neznámé nastavení
Bad integer value of setting Špatná celočíselná hodnota nastavení
Bad integer value Špatná celočíselná hodnota
Setting %s is not of integer type Nastavení %s není celočíselného typu
Setting is not of integer type Nastavení není celočíselného typu
Setting %s is not of string type Nastavení %s není typu řetězec
Setting is not of string type Nastavení není typu řetězec
Opening the configuration file failed Konfigurační soubor nelze otevřít
The configuration file is malformed Konfigurační soubor je poškozen
Fatal failure Fatální chyba
Unknown error Neznámá chyba