Context English Hebrew
@info Do you really want to permanently delete this item?<nl/><nl/><emphasis strong='true'>This action cannot be undone.</emphasis> האם ברצונך למחוק את הפרטים הללו לצמיתות מהאשפה? אין אפשרות לבטל פעולה זו.
@info Do you want to permanently delete all items from the Trash?<nl/><nl/><emphasis strong='true'>This action cannot be undone.</emphasis> האם ברצונך למחוק את הפרטים הללו לצמיתות מהאשפה? אין אפשרות לבטל פעולה זו.
Do you want to retry? האם ברצונך לנסות שוב?
Failed to open the file. אין אפשרות לפתוח את הקובץ
File not found: %1 הקובץ לא נמצא: %1
FTP Proxy: פרוקסי FTP
Full Trash: אשפה
<h1>Browser Identification</h1><p>The browser-identification module allows you to have full control over how KDE applications using the HTTP protocol (like Konqueror) will identify itself to web sites you browse.</p><p>This ability to fake identification is necessary because some web sites do not display properly when they detect that they are not talking to current versions of either Netscape Navigator or Internet Explorer, even if the browser actually supports all the necessary features to render those pages properly. For such sites, you can use this feature to try to browse them. Please understand that this might not always work, since such sites might be using non-standard web protocols and or specifications.</p><p><u>NOTE:</u> To obtain specific help on a particular section of the dialog box, simply click on the quick help button on the window title bar, then click on the section for which you are seeking help.</p> <p><h1>זיהוי דפדפן</h1> מסך הגדרות זיהוי הדפדפן נותן לך שליטה מלאה על הדרך שבה Konqueror ידווח על עצמו בפני אתרי אינטרנט. </p><p> היכולת לבדות או לזייף זהות נחוצה מכיוון שאתרי אינטרנט מסוימים לא מציגים עצמם כהלכה כאשר הם מזהים שהם אינם מדברים עם גרסאות נוכחיות של Netscape Navigator או Internet Explorer, וזאת אפילו ש"הדפדפן שאינו נתמך" למעשה כן תומך בכל התכונות הדרושות להצגה נאותה של דפים אלה. לפיכך, ייתכן שתרצה לעקוף את זהות ברירת המחדל עבור אתרים כאלה על ידי הוספה של רשומה ספציפית למתחם או לאתר. </p> <p><u>שים לב:</u> כדי לקבל עזרה מפורטת לגבי חלק מסויים של תיבת הדו־שיח, לחץ על כפתור ה_<b>?</b> הקטן שבפינה השמאלית העליונה של חלון זה, ולאחר מכן לחץ על החלק שעבורו אתה מבקש עזרה. </p>
<h1>Cookies</h1><p>Cookies contain information that KDE applications using the HTTP protocol (like Konqueror) store on your computer, initiated by a remote Internet server. This means that a web server can store information about you and your browsing activities on your machine for later use. You might consider this an invasion of privacy.</p><p> However, cookies are useful in certain situations. For example, they are often used by Internet shops, so you can 'put things into a shopping basket'. Some sites require you have a browser that supports cookies.</p><p> Because most people want a compromise between privacy and the benefits cookies offer, the HTTP kioslave offers you the ability to customize the way it handles cookies. So you might want to set the default policy to ask you whenever a server wants to set a cookie, allowing you to decide. For your favorite shopping web sites that you trust, you might want to set the policy to accept, then you can access the web sites without being prompted every time a cookie is received.</p> <p><h1>עוגיות</h1> עוגיות מכילות מידע ש־Konqueror (או יישומים אחרים של KDE שמשתמשים בפרוטוקול HTTP) מאחסן במחשב שלך בעקבות יוזמה של שרת אינטרנט מרוחק. משמעות הדבר היא ששרת אינטרנט יכול לשמור מידע עליך ועל פעילויות הגלישה שלך במחשב שלך לצורך שימוש עתידי. אתה עשוי להתייחס לזאת כאל חדירה לפרטיות. </p><p> עם זאת, עוגיות יכולות להיות שימושיות במקרים מסוימים. למשל, נעשה בהם שימוש לעתים קרובות באתרי קניות באינטרנט, כך שיהיה באפשרותך "לשים דברים בסל הקניות". אתרים מסוימים אף דורשים שיהיה לך דפדפן התומך בעוגיות. </p><p> מאחר שרוב המשתמשים מחפשים פשרה בין פרטיותם לבין ההטבות שמציעות העוגיות, KDE נותן לך יכולת להתאים אישית את הדרך שבה הוא מטפל בעוגיות, כך שייתכן שתרצה להגדיר את מדיניות ברירת המחדל של KDE כדי שתוצג בפניך שאלה בכל פעם ששרת מבקש להגדיר עוגייה, דבר אשר מאפשר לך להחליט. עבור אתרי הקניות באינטרנט המועדפים עליך שאתה סומך עליהם אתה עשוי לרצות להגדיר את המדיניות ל"קבל", וכך יהיה באפשרותך לגשת לאתרים אלה מבלי להישאל בכל פעם ש־KDE מקבל עוגייה. </p>
<h1>Cookies</h1><p>Cookies contain information that KDE application using the HTTP protocol (like Konqueror) stores on your computer from a remote Internet server. This means that a web server can store information about you and your browsing activities on your machine for later use. You might consider this an invasion of privacy.</p><p>However, cookies are useful in certain situations. For example, they are often used by Internet shops, so you can 'put things into a shopping basket'. Some sites require you have a browser that supports cookies.</p><p>Because most people want a compromise between privacy and the benefits cookies offer, KDE offers you the ability to customize the way it handles cookies. You might, for example want to set KDE's default policy to ask you whenever a server wants to set a cookie or simply reject or accept everything. For example, you might choose to accept all cookies from your favorite shopping web site. For this all you have to do is either browse to that particular site and when you are presented with the cookie dialog box, click on <i> This domain </i> under the 'apply to' tab and choose accept or simply specify the name of the site in the <i> Domain Specific Policy </i> tab and set it to accept. This enables you to receive cookies from trusted web sites without being asked every time KDE receives a cookie.</p> <p><h1>עוגיות</h1> עוגיות מכילות מידע ש־Konqueror (או יישומים אחרים של KDE שמשתמשים בפרוטוקול HTTP) מאחסן במחשב שלך מתוך שרת אינטרנט מרוחק. משמעות הדבר היא ששרת אינטרנט יכול לשמור מידע עליך ועל פעילויות הגלישה שלך במחשב שלך לצורך שימוש עתידי. אתה עשוי להתייחס לזאת כאל חדירה לפרטיות. </p><p>עם זאת, עוגיות יכולות להיות שימושיות במקרים מסוימים. למשל, נעשה בהן שימוש לעתים קרובות באתרי קניות באינטרנט, כך שיהיה באפשרותך "לשים דברים בסל הקניות". אתרים מסוימים אף דורשים שיהיה לך דפדפן התומך בעוגיות.</p><p> מאחר שרוב המשתמשים מחפשים פשרה בין פרטיותם לבין ההטבות שמציעות העוגיות, KDE נותן לך יכולת להתאים אישית את הדרך שבה הוא מטפל בעוגיות. לדוגמה, ייתכן שתרצה להגדיר את מדיניות ברירת המחדל של KDE כך שתוצג בפניך שאלה בכל פעם ששרת מבקש להגדיר עוגייה, או פשוט לדחות או לקבל הכל. לדוגמה, אתה עשוי לרצות לקבל את כל העוגיות מאתר הקניות באינטרנט המועדף עליך. על מנת לבצע זאת, כל שעליך לעשות הוא לגלוש לאתר הספציפי הזה, וכאשר יוצג בפניך דו־שיח העוגיות, לחץ על <i> תחום זה </i> בלשונית "החל על", ולאחר מכן בחר באישור. לחלופין, ציין את שם האתר בלשונית <i>מדיניות ספציפית לתחום</i> על מנת שהוא יוגדר לקבל את כל העוגיות. דבר זה מאפשר לך לקבל עוגיות מאתרי אינטרנט נבטחים מבלי להישאל בכל פעם ש־KDE מקבל עוגייה. </p>
HTTP Proxy: פרוקסי HTTP
If you do not trust this program, click Cancel אם אינך סומך על התוכנה הזאת, לחץ על בטל.
KiB ק"ב
Lakeridge Meadows Lakeridge Meadows
Link קישור
Menu תפריט
KFile System Bookmarks Modified Today שונה:
More than one folder provided סופקה יותר מאשר תיקייה אחת.
Move the item into a different folder. העבר את הפריט לתיקיה אחרת
New Filename: %1 שם קובץ: