Context English Hebrew
Do not send לא להשתמש
&Set as Default קבע כברירת־מחדל
&Add... הוסף...
&Delete &מחק מפתחות
&Edit... עורך
Ultimately trusted keys: מפתחות אמינים:
Marginally trusted keys: מפתחות אמינים קיימים
Expired keys: מפתחות לא תקפים/שמישים:
Disabled keys: הוצא מפתח משימוש
Key List רשימת מפתחות פרטיים
Encryption algorithm RSA RSA
Encryption algorithm DSA DSA
Encryption algorithm ElGamal ElGamal
Encryption algorithm DSA & ElGamal ElGamal
Unknown algorithm Unknown לא ידוע
I do not know לא יודע
I do NOT trust אל תבטח
Unknown trust in key owner Unknown לא ידוע
Invalid key Invalid לא קיים
Disabled key Disabled מושעה