English Turkish
advertisement duyuru
broadcast genel yayın
default öntanımlı
destination hedef
device aygıt
duplicate yinelenen
hop atlama
multicast çok noktaya yayın
reply yanıt
request istek
response cevap
router yönlendirici
scope kapsam
timestamp zaman damgası
time to live yaşam süresi
truncate kısaltmak
unicast tek noktaya yayın