English Ukrainian
Alphabets Алфавіти
Symbols Символи
Currency Валюти
Letterlike Символи літер
Miscellaneous Різне
Dingbats Декоративні
Super and Sub Верхні і нижні індекси
Bold Напівжирні
Italic Курсив
Script Малі
Double Struck Подвійне перекреслення
All Всі
Numbers Числа
Roman Римські
Enclosed У рамці
Fraction Дроби
Technical Технічні
Unit Одиниці
Mathematical Математичні
Controls Керування