English Ukrainian
_About _Про програму
Account Рахунок
Acronym Абревіатури
Acronym (Computer) Абревіатури (комп’ютерні)
Acronym (Japanese) Абревіатури (японські)
_Add _Додати
Advanced articulation mark Позначка додаткової артикуляції
Aegean Numbers Егейські числа
Airplane Літак
Alien Monster Іншопланетний монстр
All Всі
Alphabetic Presentation Forms Форми відтворення абеток
Alphabets Алфавіти
Alveolar approximant Ясенний апроксимант
Alveolar click Ясенний клацальний приголосний
Alveolar flap Ясенний одноударний приголосний
Alveolar lateral approximant Ясенний боковий апроксимант
Alveolar lateral click Ясенний боковий клацальний
Alveolar lateral flap Ясенний боковий одноударний приголосний
Alveolar nasal Ясенний носовий