English Dutch
Are you sure you want to quit the configuration process?
You might end up with an unusable system if you do. Unless the License agreement is accepted, the system will be rebooted.
Weet je zeker dat je het configuratieproces wilt afsluiten?
Als je dat doet, kun je achterblijven met een onbruikbaar systeem. Tenzij de licentie overeenkomst geaccepteerd is, zal het systeem opnieuw opstarten.
Are you sure you want to quit the configuration process?
You might end up with unusable system if you do.
Weet je zeker dat je het configuratieproces wilt afsluiten?
Als je dat doet, kun je achterblijven met een onbruikbaar systeem.
LICENSING LICENTIE
_License Information _Licentie informatie
No license found. Please report this at http://bugzilla.redhat.com Geen licentie gevonden. Rapporteer dit op http://bugzilla.redhat.com
No license found Geen licentie gevonden
License accepted Licentie geaccepteerd
License not accepted Licentie niet geaccepteerd
Initial setup of %(product)s Initiële instelling van %(product)s
Initial setup Initiële instelling
License information Licentie informatie
Read the License Agreement Lees de licentie overeenkomst
I accept the license agreement. Ik accepteer de licentie overeenkomst.
License Information Licentie informatie
License Agreement: Licentie overeenkomst:
I _accept the license agreement. Ik _accepteer de licentie overeenkomst.
DISTRIBUTION SETUP DISTRIBUTIE INSTELLING
INITIAL SETUP INITIËLE INSTELLING
_QUIT _AFSLUITEN
_FINISH CONFIGURATION _BEËINDIG CONFIGURATIE