English Belarusian
Are you sure you want to quit the configuration process?
You might end up with an unusable system if you do. Unless the License agreement is accepted, the system will be rebooted.
Вы сапраўды хочаце перарваць працэс канфігурацыі?
Гэта можа скончыцца непрацаздольнай сістэмай. Калі не прыняць умовы ліцэнзіі, то адбудзецца перазапуск сістэмы.
I _accept the license agreement. Я _прымаю ўмовы ліцэнзіі.
I accept the license agreement. Умовы ліцэнзіі прымаю.
License accepted Ліцэнзія прынята
License Agreement: Умовы ліцэнзіі:
License information Інфармацыя аб ліцэнзіі
_License Information Інфармацыя аб _ліцэнзіі
License Information Інфармацыя аб ліцэнзіі
License not accepted Ліцэнзія не прынята
LICENSING ЛІЦЭНЗІЯ
No license found Не знойдзена ліцэнзіі
No license found. Please report this at http://bugzilla.redhat.com Ліцэнзія не знойдзена. Просім паведаміць пра гэта на http://bugzilla.redhat.com
Read the License Agreement Прачытайце ўмовы ліцэнзіі