English Finnish
Synchronous Synkrooninen
Request to send a key event synchronously Pyydä näppäintapahtuman lähettämistä synkronisesti
D-Bus address to use Käytettävä D-Bus osoite
ADDRESS OSOITE
X display to use Käytettävä X-näyttö
DISPLAY NÄYTTÖ
Replace the running XIM server with new instance. Korvaa käynnissä oleva XIM-palvelin uudella ilmentymällä.
Output the debugging logs Tulosta virheenetsintälokit
XIM server connects to, for debugging purpose only XIM-palvelin muodostaa yhteyden vain virheenetsintää varten
XIM XIM
Unknown error in parsing the command lines. Tuntematon virhe komentorivejä jäsennettäessä.
XIM server name XIM-palvelimen nimi
The name of XIM server for the connection Yhteyden XIM-palvelimen nimi
Signals for Protocol class Signaaleja Protocol-luokalle
A structure of signals for Protocol class Protokollaluokan signaalien rakenne
Locale Maa-asetusto
Locale to get the imsettings information Maa-asetusto jonka syöttömenetelmäasetustiedot haetaan
Desktop Työpöytä
Current desktop Nykyinen työpöytä
Name Nimi