English Hungarian
Unable to invoke the preference tool A beállító eszköz nem hívható meg
Failed to switch Input Method A bemeneti mód váltása meghiúsult
Widget to contain in the cell A cellában leendő felületi elem
The amount of space between label A címke közti térköz
Unable to obtain the object for tree A fához tartozó objektum nem érhető el
File is not a valid .desktop file A fájl egy érvénytelen .desktop fájl
<a href="imsettings-prefs:///%s">Preferences...</a> <a href="imsettings-prefs:///%s">Beállítások…</a>
(recommended) (ajánlott)
Unable to obtain the object for note A jegyzethez tartozó objektum nem érhető el
Current desktop isn't supported. Please follow instructions on your desktop to enable Input Method. A jelenlegi asztali környezet nem támogatott. Kövesse az asztali környezet utasításait, hogy engedélyezze a beviteli módot.
Unable to get the information A kért információ nem érhető el
Unable to create a client instance. A kliens példány nem hozható létre.
Specify file containing saved configuration A mentett konfigurációt tartalmazó fájlt megadása
Specify session management ID A munkamenet-kezelési azonosító megadása
Could not connect to the session manager A munkamenet-kezelőhöz kapcsolódás meghiúsult
Application does not accept documents on command line Az alkalmazás nem fogad dokumentumokat a parancssorból
Could not parse arguments: %s
Az argumentumok nem dolgozhatóak fel: %s
IMSettings is disabled on the system. Az IMSettings le van tiltva a rendszeren.
ID AZONOSÍTÓ
<b>Input Method</b> <b>Beviteli mód</b>