English Hungarian
<a href="imsettings-prefs:///%s">Preferences...</a> <a href="imsettings-prefs:///%s">Beállítások…</a>
Application does not accept documents on command line Az alkalmazás nem fogad dokumentumokat a parancssorból
<b>Input Method</b> <b>Beviteli mód</b>
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry Nem adható át dokumentum URI egy „Type=Link” típusú .desktop bejegyzéshez
Choose the input method to be used or disable the input method usage on the desktop Válassza ki a használandó beviteli módot, vagy kapcsolja ki a bevitel mód használatát az asztalon
_Close _Bezárás
Could not connect to the session manager A munkamenet-kezelőhöz kapcsolódás meghiúsult
Could not parse arguments: %s
Az argumentumok nem dolgozhatóak fel: %s
Current desktop isn't supported. Please follow instructions on your desktop to enable Input Method. A jelenlegi asztali környezet nem támogatott. Kövesse az asztali környezet utasításait, hogy engedélyezze a beviteli módot.
Disable connection to session manager Kapcsolat letiltása a munkamenet-kezelő felé
, except %s , kivéve: %s
, except %s and %s , kivéve: %s és %s
Failed to switch Input Method A bemeneti mód váltása meghiúsult
FILE FÁJL
File is not a valid .desktop file A fájl egy érvénytelen .desktop fájl
GTK+ applications GTK+ alkalmazások
ID AZONOSÍTÓ
IMSettings is disabled on the system. Az IMSettings le van tiltva a rendszeren.
Input Method Selector Bemeneti mód választó
label címke