English Ukrainian
Preload engines Попередньо завантажувати рушії
Preload engines during ibus starts up Попередньо завантажувати рушії під час запуску ibus
Engines order Порядок рушіїв
Saved engines order in input method list Збережений порядок рушіїв у списку способів введення
Popup delay milliseconds for IME switcher window Затримка появи контекстного вікна для перемикача способів введення
Set popup delay milliseconds to show IME switcher window. The default is 400. 0 = Show the window immediately. 0 < Delay milliseconds. 0 > Do not show the window and switch prev/next engines. Встановити затримку появи контекстного вікна перемикача способів введення у мілісекундах. Типовою є 400. 0 = показувати вікно негайно. 0 < — затримка у мілісекундах. 0 > — не показувати вікно і перемикатися на попередній або наступний рушій.
Saved version number Збережений номер версії
The saved version number will be used to check the difference between the version of the previous installed ibus and one of the current ibus. Збережений номер версії буде використано для визначення відмінностей між попередньою встановленою версією ibus та поточною версією ibus.
Latin layouts which have no ASCII Розкладки латиниці, у яких немає символів ASCII
US layout is appended to the Latin layouts. variant can be omitted. Американська розкладка додається до латинських розкладок, варіант можна пропустити.
Use xmodmap Використовувати xmodmap
Run xmodmap if .xmodmap or .Xmodmap exists when ibus engines are switched. Запускати xmodmap, якщо є .xmodmap або .Xmodmap під час перемикання рушіїв ibus.
Use system keyboard layout Використовувати розкладку клавіатури системи
Use system keyboard (XKB) layout Використовувати розкладку клавіатури системи (XKB)
Embed Preedit Text Вбудувати попередньо створений текст
Embed Preedit Text in Application Window Вбудувати попередньо створений текст у вікно програми
Use global input method Використовувати загальний спосіб введення
Share the same input method among all applications Використовувати один спосіб введення для всіх програм
Enable input method by default Типово увімкнути спосіб введення
Enable input method by default when the application gets input focus Типово увімкнути спосіб введення, коли програма отримує фокус введення