English Turkish
Preload engines Motorları önceden yükle
Preload engines during ibus starts up Ibus başlatılırken motorları önceden yükle
Engines order Motor sırası
Saved engines order in input method list Giriş yöntemi listesinde kayıtlı motor sırası
Popup delay milliseconds for IME switcher window IME değiştirici penceresi için açılır pencere gecikme milisaniyesi
Set popup delay milliseconds to show IME switcher window. The default is 400. 0 = Show the window immediately. 0 < Delay milliseconds. 0 > Do not show the window and switch prev/next engines. IME değiştirici penceresini gösterecek açılır pencere gecikmesini milisaniye olarak ayarlayın. Öntanımlı değer 400'dür. 0 = Pencereyi hemen göster. 0 < Milisaniye cinsinden gecikme. 0 > Pencereyi gösterme ve önceki/sonraki motorlara geçiş yap.
Saved version number Kaydedilen sürüm numarası
The saved version number will be used to check the difference between the version of the previous installed ibus and one of the current ibus. Kaydedilen sürüm numarası, daha önce kurulmuş olan ibus ile mevcut ibus'un biri arasındaki farkı denetlemek için kullanılacaktır.
Latin layouts which have no ASCII ASCII içermeyen Latin düzenleri
US layout is appended to the Latin layouts. variant can be omitted. ABD düzeni Latin düzenlerine eklenir. varyant göz ardı edilebilir.
Use xmodmap xmodmap kullan
Run xmodmap if .xmodmap or .Xmodmap exists when ibus engines are switched. İbus motorları değiştirildiğinde .xmodmap veya .Xmodmap mevcutsa xmodmap komutunu çalıştır.
Use system keyboard layout Sistem klavye düzenini kullan
Use system keyboard (XKB) layout Sistem klavye (XKB) düzenini kullan
Embed Preedit Text Ön-Düzenleme Metnini Ekle
Embed Preedit Text in Application Window Uygulama Penceresinde Ön-Düzenleme Metnini Ekle
Use global input method Global giriş yöntemini kullan
Share the same input method among all applications Tüm uygulamalar ile aynı giriş yöntemini paylaş
Enable input method by default Öntanımlı olarak giriş yöntemini etkinleştir
Enable input method by default when the application gets input focus Uygulama giriş odağı aldığında öntanımlı olarak giriş yöntemini etkinleştir