English Latvian
... ...
_About P_ar
About Par
_Add _Pievienot
Add the selected input method into the enabled input methods Pievienot izvēlēto ievades metodi pie aktivētajām ievades metodēm
Advanced Paplašināti
Always Vienmēr
_Apply _Pielietot
Author: %s
Autors: %s
Auto hide Autom. slēpšana
<b>Font and Style</b> <b>Fonts un stils</b>
<b>Global input method settings</b> <b>Globālās ievades metodes iestatījumi</b>
<big><b>IBus</b></big>
<small>The intelligent input bus</small>
Homepage: https://github.com/ibus/ibus/wiki<big><b>IBus</b></big>
<small>Inteliģentā ievades kopne</small>
Mājas lapa: https://github.com/ibus/ibus/wiki<b>Keyboard Layout</b> <b>Tastatūras izkārtojums</b>
<b>Keyboard Shortcuts</b> <b>Tastatūras īsceļi</b>
Bottom left corner Apakšējais kreisais stūris
Bottom right corner Apakšējais labais stūris
<b>Startup</b> <b>Startēšana</b>
_Cancel At_celt
Candidates orientation: Kandidātu orientācija: