English Basque
Next input method: Hurrengo sarrera metodoa
Previous input method: Aurreko sarrera metodoa