English Czech
_Add _Přidat
About O programu
_Close _Zavřít
You can assign an annotation for a favorite emoji in this list. Můžete přiřadit anotaci k oblíbenému emoji v tomto seznamu
DConf preserve name prefixes Zachovat jméno prefixu DConf
Copyright (c) 2007-2010 Peng Huang
Copyright (c) 2007-2010 Red Hat, Inc.
Copyright (c) 2007-2010 Peng Huang
Copyright (c) 2007-2010 Red Hat, Inc.
_Cancel _Zrušit
Language: %s
Jazyk: %s
Kbd Kbd
Please press a key (or a key combination) Stiskněte prosím klávesu (či kombinaci kláves).
NKo NKo
Dingbats Dingbats
Kanbun Kanbun
Soyombo Soyombo
Masaram Gondi Masaram Gondi
Nushu Nushu
Ornamental Dingbats Ozdobné Dingbats
Resetting… Obnovení...
Emoji Choice Výběr emoji:
"FONT" for emoji characters on emoji dialog "PÍSMO" pro znaky emoji v dialogu emoji.