English Czech
...
Alphabetic Presentation Forms Abecední prezentační formy
Adlam Adlam
Ahom Ahom
Activities Aktivity
IBus Update Aktualizace IBus
Alchemical Symbols Alchymistické symboly
Alias: %s Alias: %s
US layout is appended to the Latin layouts. variant can be omitted. Americké rozvržení je připojeno k Latinskému. Varianta může být vynechána.
Anatolian Hieroglyphs Anatolské hieroglyfy
Emoji annotations can be match partially Anotace emoji se mohou částečně shodovat
Annotations: %s Anotace: %s
Arabic Presentation Forms-A Arabská prezentační forma-A
Arabic Presentation Forms-B Arabská prezentační forma-B
Arabic Mathematical Alphabetic Symbols Arabské matematické abecední symboly
Arabic Arabština
Sinhala Archaic Numbers Archaické čísla sinhálštiny
Armenian Arménština
Hide automatically Automaticky schovávat
Auto hide Automaticky skrýt