English Czech
CJK Unified Ideographs Extension D CJK rozšíření sdružených ideogramů D
CJK Unified Ideographs Extension E CJK rozšíření sdružených ideogramů E
CJK Unified Ideographs Extension F CJK rozšíření sdružených ideogramů F
CJK Compatibility Ideographs Supplement Doplněk Ideologie kompatibility CJK
CJK Unified Ideographs Extension G CJK rozšíření sdružených ideogramů A
Tags Tagy
Variation Selectors Supplement Dodatek výběru variant
Supplementary Private Use Area-A Doplňková oblast pro soukromé použití A
Supplementary Private Use Area-B Doplňková oblast pro soukromé použití B
List engine name only Vypsat pouze název enginu
Can't connect to IBus.
Nelze se připojit k IBusu.
language: %s
jazyk: %s
No engine is set.
Engine není nastaven.
Set global engine failed.
Nepodařilo se nastavit globální engine.
Get global engine failed.
Nepodařilo se získat globální engine.
Read the system registry cache. Číst mezipaměť systémového registru.
Read the registry cache FILE. Číst mezipaměť souboru registru.
The registry cache is invalid.
Neplatná mezipaměť registru.
Write the system registry cache. Zapsat mezipaměť systémového registru.
Write the registry cache FILE. Zapsat mezipaměť souboru registru.