English Czech
Horizontal Vodorovně
Vertical Svisle
Top left corner Levý horní roh
Top right corner Pravý horní roh
Bottom left corner Levý dolní roh
Bottom right corner Pravý dolní roh
Custom Vlastní
Do not show Neukazovat
Hide automatically Automaticky schovávat
Always Vždy
IBus Preferences Předvolby IBusu
The shortcut keys for switching to next input method in the list Klávesové zkratky pro přepnutí na další vstupní metodu v řadě
Next input method: Další vstupní metoda:
The shortcut keys for switching to previous input method in the list Klávesové zkratky pro přepnutí na předchozí vstupní metodu v řadě
Previous input method: Předchozí vstupní metoda:
...
The shortcut keys for turning input method on or off Klávesové zkratky pro zapnutí a vypnutí vstupní metody
Enable or disable: Povolit či zakázat:
Enable: Povolit:
Disable: Zakázat: