English Turkish
annotation ek açıklama
glyphs glif
Halfwidth Yarım genişlikte
Supplement İlave