English Ukrainian
About Про програму
A completion input method to speedup typing. Спосіб введення із автоматичним доповненням, який пришвидшує введення текстів.
activity діяльність
Add a dictionary Додати словник
Add a key binding Додати прив'язку клавіш
Add an input method Додати спосіб введення
Add a space if a candidate from the candidate list is committed by clicking it with the mouse. Додавати пробіл, якщо варіант зі списку варіантів було надіслано клацанням кнопкою миші.
Add a space when committing by mouse click Додавати пробіл при надсиланні за допомогою клацанням кнопки миші
Add dictionary Додати словник
Add input method Додати спосіб введення
Add shortcut Додати скорочення
Another instance of this app is already running. Вже запущено інший екземпляр цієї програми.
Appearance Вигляд
Are you sure? Ви впевнені?
Arrow keys can reopen a preedit Клавіші зі стрілками можуть повторно відкривати попереднє редагування
Auto capitalize Автоматичний регістр літер
Auto commit characters: Автонадсилання символів:
Automatically capitalize after punctuation. Автоматично робити літери великими після відповідних символів пунктуації.
Automatically select the best candidate Автоматично вибирати найкращий варіант
_Cancel _Скасувати