English Ukrainian
Copied to clipboard! Скопійовано до буфера обміну даними!
Lookup on emojipedia Шукати у емодзіпедії
System default Типова системна
Set Font Встановити шрифт
Off Вимкн.
On Увімкн.
Input mode Режим введення
Here you can switch ibus-typing-booster on or off. Тут ви можете увімкнути або вимкнути ibus-typing-booster.
Unicode symbols and emoji predictions Пропозиці для символів Unicode та емодзі
Off the record mode Режим без запису
Highest priority dictionary Словник із найвищою пріоритетністю
Choose highest priority dictionary Виберіть словник із найвищою пріоритетністю
Preedit input method Спосіб введення попереднього редагування
Switch preedit input method Перемкнути спосіб введення попереднього редагування
Setup Налаштування
Preferences for ibus-typing-booster Параметри для ibus-typing-booster
Failed to import Google speech-to-text. Не вдалося імпортувати систему перетворення звуку на текст Google.
Failed to import pyaudio. Не вдалося імпортувати pyaudio.
Failed to import queue. Не вдалося імпортувати чергу.
No supported language for speech recognition. Немає підтримуваної мови для розпізнавання мовлення.