English Turkish
M17N M17N
System Sistem
Vertical Dikey
Horizontal Yatay
Single Tek
Double Çift
Low Düşük
None Hiç
Preferences Tercihler
Foreground: Ön plan:
Background: Arka plan:
Underline: Altını çiz:
<b>Pre-edit Appearance</b> <b>Ön-düzenleme Görünümü</b>
Lookup Table Orientation: Arama Tablosu Yönü:
Use US keyboard layout US klavye düzenini kullan
<b>Other</b> <b>Diğer</b>
General Genel
<b>m17n-lib Configuration</b> <b>m17n-lib Yapılandırması</b>
Advanced Gelişmiş
IBus M17N Setup IBus M17N Kurulumu