English Ukrainian
Libpinyin input method Спосід введення Libpinyin
Intelligent Pinyin (debug) Кмітливий піньїн (діагностика)
Intelligent Pinyin input method (debug) Кмітливий спосіб введення піньїн (діагностика)
Bopomofo (debug) Бопомофо (діагностика)
Bopomofo input method (debug) Спосіб введення бопомофо (діагностика)
Chinese Китайська
English Англійська
Switch to English Mode Перемкнутися на режим англійської
Switch to Chinese Mode Перемкнутися на режим китайської
Full Width Letter Повноширинна літера
Half Width Letter Півширинна літера
Switch to Half Width Letter Mode Перемкнутися на режим півширинних літер
Switch to Full Width Letter Mode Перемкнутися на режим повноширинних літер
Full Width Punct Повноширинна пунктуація
Half Width Punct Півширинна пунктуація
Switch to Half Width Punctuation Mode Перемкнутися на режим півширинної пунктуації
Switch to Full Width Punctuation Mode Перемкнутися на режим повноширинної пунктуації
Simplified Chinese Спрощена китайська
Traditional Chinese Традиційна китайська
Switch to Traditional Chinese Mode Перемкнутися на режим традиційної китайської