English Turkish
About Hakkında
All Hepsi
_Apply _Uygula
Are you sure to close Setup? Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
Are you sure to close Setup without saving configure? Yapılandırmayı kaydetmeden Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
<b>Default Appearance</b> <b>Öntanımlı Görünüm</b>
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Sadece Klavye Görünümü</b>
_Cancel _İptal
_Character Table Type: _Karakter Tablosu Türü:
Configure Input Pad İnput Pad'i Yapılandır
Confirm Onayla
Custom Özel
Default Öntanımlı
General Genel
Hide Input Pad İnput Pad'i Gizle
IBus Input Pad Setup IBus İnput Pad Kurulumu
IBus-Input-Pad Setup IBus-İnput-Pad Kurulumu
Input Pad İnput Pad
_Keyboard Layout Type: _Klavye Düzeni Türü:
Keyboard _Theme: Klavye _Teması: