English Turkish
Are you sure to close Setup without saving configure? Yapılandırmayı kaydetmeden Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
_Apply _Uygula
_OK _Tamam
Custom Özel
Default Öntanımlı
Confirm Onayla
translator_credits Oğuz Ersen <oguzersen@protonmail.com>
Are you sure to close Setup? Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
Keyboard _Theme: Klavye _Teması:
_Keyboard Layout Type: _Klavye Düzeni Türü:
Whether you show the keyboard layout or not Klavye düzenini gösterip göstermediğiniz
Which theme you choose in kbdui modules Kbdui modüllerinde hangi temayı seçiyorsunuz
_Character Table Type: _Karakter Tablosu Türü:
Whether you show the character table or not Karakter tablosunu gösterip göstermediğiniz
_Cancel _İptal
Configure Input Pad İnput Pad'i Yapılandır
Setup Input Pad İnput Pad'i Kur
Show Input Pad (Keyboard Only) İnput Pad'i Göster (Sadece Klavye)
Show Input Pad İnput Pad'i Göster
Hide Input Pad İnput Pad'i Gizle