English Turkish
Custom Özel
Confirm Onayla
Configure Input Pad İnput Pad'i Yapılandır
_Character Table Type: _Karakter Tablosu Türü:
_Cancel _İptal
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Sadece Klavye Görünümü</b>
<b>Default Appearance</b> <b>Öntanımlı Görünüm</b>
Are you sure to close Setup without saving configure? Yapılandırmayı kaydetmeden Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
Are you sure to close Setup? Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
_Apply _Uygula
All Hepsi
About Hakkında