English Turkish
Launch Input Pad İnput Pad'i Başlat
Show Input Pad İnput Pad'i Göster
Show Input Pad (Keyboard Only) İnput Pad'i Göster (Sadece Klavye)
Setup Input Pad İnput Pad'i Kur
Configure Input Pad İnput Pad'i Yapılandır
Hide Input Pad İnput Pad'i Gizle
Input Pad İnput Pad
IBus Input Pad Setup IBus İnput Pad Kurulumu
Set up IBus Input Pad engine IBus İnput Pad motorunu kur
Default Öntanımlı
Keyboard _Theme: Klavye _Teması:
Which theme you choose in kbdui modules Kbdui modüllerinde hangi temayı seçiyorsunuz
Nothing Hiçbir şey
Custom Özel
All Hepsi
IBus-Input-Pad Setup IBus-İnput-Pad Kurulumu
_Character Table Type: _Karakter Tablosu Türü:
Whether you show the character table or not Karakter tablosunu gösterip göstermediğiniz
_Keyboard Layout Type: _Klavye Düzeni Türü:
Whether you show the keyboard layout or not Klavye düzenini gösterip göstermediğiniz