English Polish
Launch Input Pad Uruchom tablicę wprowadzania
Nothing Nic
_OK _OK
Set up IBus Input Pad engine Konfiguracja mechanizmu tablicy wprowadzania IBus
Setup Input Pad Ustaw tablicę wprowadzania
Show Input Pad Wyświetl tablicę wprowadzania
Show Input Pad (Keyboard Only) Wyświetl tablicę wprowadzania (tylko klawiaturę)
The input pad engine for IBus platform Mechanizm tablicy wprowadzania dla platformy IBus
translator_credits Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020
Whether you show the character table or not Czy wyświetlać tablicę znaków
Whether you show the keyboard layout or not Czy wyświetlać układ klawiatury
Which theme you choose in kbdui modules Który motyw wybrać w modułach kbdui