English Polish
About O programie
All Wszystko
_Apply _Zastosuj
Are you sure to close Setup? Na pewno zamknąć konfigurację?
Are you sure to close Setup without saving configure? Na pewno zamknąć konfigurację bez jej zapisania?
<b>Default Appearance</b> <b>Domyślny wygląd</b>
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Wygląd trybu tylko klawiatury</b>
_Cancel _Anuluj
_Character Table Type: Typ tablicy _znaków:
Configure Input Pad Skonfiguruj tablicę wprowadzania
Confirm Potwierdź
Custom Niestandardowe
Default Domyślne
General Ogólne
Hide Input Pad Ukryj tablicę wprowadzania
IBus Input Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
IBus-Input-Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
Input Pad Tablica wprowadzania
_Keyboard Layout Type: Typ układu _klawiatury:
Keyboard _Theme: _Motyw klawiatury: