English Polish
_Cancel _Anuluj
<b>Default Appearance</b> <b>Domyślny wygląd</b>
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Wygląd trybu tylko klawiatury</b>
Whether you show the character table or not Czy wyświetlać tablicę znaków
Whether you show the keyboard layout or not Czy wyświetlać układ klawiatury
Default Domyślne
Set up IBus Input Pad engine Konfiguracja mechanizmu tablicy wprowadzania IBus
IBus Input Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
IBus-Input-Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
Which theme you choose in kbdui modules Który motyw wybrać w modułach kbdui
The input pad engine for IBus platform Mechanizm tablicy wprowadzania dla platformy IBus
Keyboard _Theme: _Motyw klawiatury:
Are you sure to close Setup? Na pewno zamknąć konfigurację?
Are you sure to close Setup without saving configure? Na pewno zamknąć konfigurację bez jej zapisania?
Nothing Nic
Custom Niestandardowe
General Ogólne
_OK _OK
About O programie
translator_credits Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020